PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Aplicabil din

25 mai 2018

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informare privind Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

v. 1.0

Date de identificare ale Operatorului:
Butan Gas Romania S.A.
Sediu Social: Intrarea Murmurului nr. 2-4, Sector 1, București
Număr de înregistrare în registrul comerțului: J40/2603/1996
Cod unic de înregistrare: 8297854
Capital Social: 28.637.790 lei
Tel: 0372 157 331 sau 0372 157 332
Email: dataprotection@butangas.ro

 

Societatea BUTAN GAS ROMANIA S.A. (denumită în continuare ”BGR”), în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrăm date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Legii nr. 677 din 21.11.2001 și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul general privind protecţia datelor”).

Scopul prezentului document îl reprezintă informarea dumneavoastră într-o manieră inteligibilă, simplă și concisă, cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și informații privind scopul secundar al prelucrării, în cazul în care datele vor fi prelucrate și într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate inițial de către operator.

În cadrul operațiunii de prelucrare a datelor, BGR ține seama de reglementările legale în materia protecției datelor cu caracter personal, respectă și aplică principiile care stau la baza protecţiei datelor cu caracter personal și asigură confidențialitatea și securitatea acestora prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate, concretizate în proceduri interne, măsuri organizatorice și de informare și responsabilizare a angajaților precum și măsuri tehnice de securitate.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal (“Informarea”), pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu BGR în calitate de posibili ori actuali furnizori sau clienți sau alte categorii de parteneri de afaceri. Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal de către BGR. De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal și face anumite alegeri cu privire la modul în care acestea sunt utilizate.

Prezenta Informare acoperă toate activitățile noastre de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul a diferite canale, precum Serviciul Asistență Clienți (inclusiv Call Center), puncte de vânzare (inclusiv activități din afara punctelor de vânzare) și evenimente.

Prezenta Informare se va putea modifica ocazional (a se vedea Secțiunea 12).

Document Complet