X

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informare privind Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Date de identificare ale Operatorului:
Butan Gas Romania S.A.
Sediu Social: Intrarea Murmurului nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti
Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/2603/1996
Cod unic de inregistrare: 8297854
Capital Social: 28.637.790 lei
Tel: 0372 157 331 sau 0372 157 332
Email: dataprotection@butangas.ro
Societatea BUTAN GAS ROMANIA S.A. (denumita in continuare "BGR"), in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucram date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Legii nr. 677 din 21.11.2001 si ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare "Regulamentul general privind protectia datelor").
Scopul prezentului document il reprezinta informarea dumneavoastra intr-o maniera inteligibila, simpla si concisa, cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii privind scopul secundar al prelucrarii, in cazul in care datele vor fi prelucrate si intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate initial de catre operator.
in cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, BGR tine seama de reglementarile legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor cu caracter personal si asigura confidentialitatea si securitatea acestora prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, masuri organizatorice si de informare si responsabilizare a angajatilor precum si masuri tehnice de securitate.
Va rugam sa cititi cu atentie prezenta informare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal ("Informarea"), pentru a intelege politicile si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si modalitatea in care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplica persoanelor fizice care interactioneaza cu BGR in calitate de posibili ori actuali furnizori sau clienti sau alte categorii de parteneri de afaceri. Prezenta Informare explica modalitatea in care sunt colectate, utilizate si divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal de catre BGR. De asemenea, va explica modul in care puteti accesa si actualiza datele dumneavoastra cu caracter personal si face anumite alegeri cu privire la modul in care acestea sunt utilizate.
Prezenta Informare acopera toate activitatile noastre de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul a diferite canale, precum Serviciul Asistenta Clienti (inclusiv Call Center), puncte de vanzare (inclusiv activitati din afara punctelor de vanzare) si evenimente.
Prezenta Informare se va putea modifica ocazional (a se vedea Sectiunea 12).


1. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2. SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM DE LA DUMNEAVOASTRA SI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA
4. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR
5. UTILIZARILE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
6. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRa CU CARACTER PERSONAL
7. PASTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
8. DIVULGAREA, STOCAREA SI/SAU TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
10. OPTIUNILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA MODALITATEA IN CARE UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
11. MODIFICARILE ADUSE PREZENTEI INFORMARI
12. OPERATORUL DE DATE SI DATE DE CONTACT